Bestandstatus

Mindre bekymrende (LC) dyr

17350 arter

Ikke truet er en term som anvendes indenfor rødlistning af arter. Den danske rødliste bruger betegnelsen Livskraftig

En art tilhører kategorien "ikke truet", hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne for hverken kritisk truet (CR), truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - ikke truede arter

vise mindre

Ikke truet er en term som anvendes indenfor rødlistning af arter. Den danske rødliste bruger betegnelsen Livskraftig

En art tilhører kategorien "ikke truet", hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne for hverken kritisk truet (CR), truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - ikke truede arter

vise mindre