Havterne
Kongerige
Dyr
Stamart
Klasse
Familie
Slægt
ARTER
Sterna paradisaea
Bestandstørrelse
2 Mlnlnn
Levetid
30 years
Tophastighed
40
25
km/hmph
km/h mph 
Vægt
86-127
3-4.5
goz
g oz 
Længde
33-36
13-14.2
cminch
cm inch 
Vingefang
76
30
cminch
cm inch 

Havternen (Sterna paradisaea) er en fugl, der er udbredt cirkumpolart på den nordlige halvkugle, fra Grønland i nord til Danmark og Nordtyskland i syd. Arten er kendt for sit lange træk fra ynglepladsen i nord til vinterkvarteret, der ligger på den sydlige halvkugle, ofte så langt væk som Antarktis. I Danmark er havternen en almindelig ynglefugl. Ynglebestanden er vurderet som sårbar på den danske rødliste.

Udseende

Havternen er cirka 38 centimeter. Den minder meget om fjordternen i både levevis og udseende. Fjordternen har dog sort næbspids og er mindre end havternen.

Video

Havterne habitatkort
Havterne
Attribution-ShareAlike License

Vaner og levevis

Havternen er den fugl, som trækker længst, den yngler nemlig tit i de arktiske egne, men om vinteren holder den til i antarktiske egne. Den er også det dyr der har den længste migration. Turen fra overvintringsplads til redeplads og retur er længere end tidligere antaget, da den flyver langs en snoet rute. Nylige studier viser at turen for de terner der har redeplads i Grønland og Island, gennemsnitlig er på ca. 70.900 km, mens den er på ca. 90.000 km i snit for terner der ruger i Holland. Den lever af småfisk, som den dykker efter. Når ternen fisker står den helt stille over vandet og udser sig et mål. På grund af dens flyvefærdighed bliver den kaldt "havets svale".

Sæsonbestemt adfærd
Fuglens skrig

Føde og ernæring

Parringsvaner

PARINGSADFÆRD

Bestand

Coloring Pages

Referencer

1. Havterne artikel på Wikipedia - https://da.wikipedia.org/wiki/Havterne
2. Havterne på IUCNs rødlisteside - http://www.iucnredlist.org/details/22694629/0
3. Xeno-canto fuglekald - https://xeno-canto.org/699774

Flere fascinerende dyr at lære om