Bestandstatus

Uddøde (EX) dyr

237 arter

Sprogforskere og biologer bruger udtrykket uddød. For en sprogforsker betyder det, at et sprog ikke tales eller benyttes i nogen del af verden. For en biolog betyder uddød, at en art ikke længere findes på jorden, dvs. at alle individer inden for arten er døde. Dog kan man også tale om, at en art er uddød inden for et bestemt område, hvor den tidligere levede. F.eks. blev ulven anset for at være uddød i Danmark, men den er vendt tilbage i 2013, indvandret fra Tyskland.

Eksempler på uddøde arter kunne være alle dinosaurarterne, som man nu kun kan finde rester af i form af forsteninger. I nyere tid er mange andre arter uddøde som f.eks. den tasmanske pungulv, quaggaen, dronten og moaen, og det forventes blandt biologer, at 90-95% af alverdens dyre- og plantearter uddør inden for ganske få århundreder.

Spørgsmålet om at genoplive et sprog eller en art, er et vigtigt spørgsmål. For biologerne erdet ikke længere helt umuligt at genskabe en uddød art. Danske forskere er i gang med at genskabe mammuttens genom og det diskuteres om mammutten skal genoplives.

vise mindre

Sprogforskere og biologer bruger udtrykket uddød. For en sprogforsker betyder det, at et sprog ikke tales eller benyttes i nogen del af verden. For en biolog betyder uddød, at en art ikke længere findes på jorden, dvs. at alle individer inden for arten er døde. Dog kan man også tale om, at en art er uddød inden for et bestemt område, hvor den tidligere levede. F.eks. blev ulven anset for at være uddød i Danmark, men den er vendt tilbage i 2013, indvandret fra Tyskland.

Eksempler på uddøde arter kunne være alle dinosaurarterne, som man nu kun kan finde rester af i form af forsteninger. I nyere tid er mange andre arter uddøde som f.eks. den tasmanske pungulv, quaggaen, dronten og moaen, og det forventes blandt biologer, at 90-95% af alverdens dyre- og plantearter uddør inden for ganske få århundreder.

Spørgsmålet om at genoplive et sprog eller en art, er et vigtigt spørgsmål. For biologerne erdet ikke længere helt umuligt at genskabe en uddød art. Danske forskere er i gang med at genskabe mammuttens genom og det diskuteres om mammutten skal genoplives.

vise mindre