Befolkningsstatus

Utdöd i vilt tillstånd

20 arter

Utdöd i vilt tillstånd, förkortas på engelska EW, Extinct in the Wild, är en term som används inom rödlistning av arter.

Utdöd i vilt tillstånd är en av Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlistningskategorier på global nivå. En art tillhör kategorin "utöd i vilt tillstånd" om den trots efterforskningar under en längre tid inte kunnat återfinnas vild inom sitt naturliga utbredningsområde och de enda kända exemplaren som finns kvar finns i odlingar eller i fångenskap eller i införda populationer utanför artens naturliga utbredningsområde.

För exempel, se Kategori:Utdöda arter i vilt tillstånd

visa mindre

Utdöd i vilt tillstånd, förkortas på engelska EW, Extinct in the Wild, är en term som används inom rödlistning av arter.

Utdöd i vilt tillstånd är en av Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlistningskategorier på global nivå. En art tillhör kategorin "utöd i vilt tillstånd" om den trots efterforskningar under en längre tid inte kunnat återfinnas vild inom sitt naturliga utbredningsområde och de enda kända exemplaren som finns kvar finns i odlingar eller i fångenskap eller i införda populationer utanför artens naturliga utbredningsområde.

För exempel, se Kategori:Utdöda arter i vilt tillstånd

visa mindre