Nuvarande befolkningsutveckling

Minskande djur

9247 arter