Livsstil

Ovipara djur

23449 arter

Ovipari är fortplantning genom äggläggning. Bland ovipara djur finns fåglar, groddjur, insekter samt de flesta kräldjur och fiskar. I vissa fall, såsom hos grodorna, sker befruktningen utanför kroppen – så kallad yttre befruktning – medan andra ovipara djur har inre befruktning men där huvuddelen av den embryonala utvecklingen sker i ägget utanför moderns kropp.

visa mindre

Ovipari är fortplantning genom äggläggning. Bland ovipara djur finns fåglar, groddjur, insekter samt de flesta kräldjur och fiskar. I vissa fall, såsom hos grodorna, sker befruktningen utanför kroppen – så kallad yttre befruktning – medan andra ovipara djur har inre befruktning men där huvuddelen av den embryonala utvecklingen sker i ägget utanför moderns kropp.

visa mindre