Berg

Klippiga bergen

0 arter

Klippiga bergen är en stor bergskedja i västra Nordamerika som går från södra USA upp till Kanada. Klippiga bergens högsta delar är belägna i Colorado i USA, där det finns fler än 100 toppar som når mer än 4 000 meter över havet, exempelvis bergskedjans högsta topp, Mount Elbert, som når cirka 4 400 meter.

Klippiga bergen är den östligaste bergskedjan av Kordiljärerna. I bergskedjan finns betydande nationalparker som till exempel Yellowstone nationalpark och ett stort antal vintersportorter. De amerikanska delstater som har andel av Klippiga bergen kallas ibland Mountain States.

Geografi

Klippiga bergen anses börja vid Rio Grande i New Mexico i USA, där den löper i en nord-sydlig riktning och höjer sig dramatiskt över den omgivande prärien. Den löper längs de västliga delarna av USA upptill Liard River i British Columbia i Kanada i norr. Längre norrut blir den dominerade riktningen mera nordväst-sydöst och övergången mer gradvis. Bergskedjan är omkring 4 800 kilometer lång och den största bredden är ungefär 1 600 kilometer.

Klimat

Klippiga bergen har höglandsklimat och en medeltemperatur på 6 °C. Juli är den varmaste månaden, med en medeltemperatur på 28 °C och januari den kallaste, med en medeltemperatur på -14 °C. Medelnederbörden är 360 mm per år. På sommaren är medeltemperaturen 15 °C och medelnederbörden runt 150 mm. Vintrarna är våta och kalla med en medeltemperatur på -2 °C och en medelnederbörd på 290 mm, i form av snö. Snötäcket kan vara 5 till 6 meter tjock och i enskilda fall ännu tjockare. Under vintern stiger ibland varma vindar från Stilla havet upp till Klippiga bergen. På grund av denna chinook-vind ökar temperaturen plötsligt med 20 till 25 °C. På våren är medeltemperaturen 4 °C och medelnederbörden 107 mm, på hösten 7 °C respektive 66 mm.

Flora och fauna

Vegetationen i Klippiga bergen indelas vanligen i olika höjdzoner. De två lägsta zonerna kännetecknas av sandig mark och nederbörd omkring 500 mm per år. Täta skogar finns sällan och istället växer enskilda träd med tät undervegetation. I dessa regioner finns bland annat olika arter av ensläktet (J. scopulorum och J. monosperma) eller av tallsläktet (till exempel Pinus contorta). Mellan 1 800 m och 2 400 m hittas även olika arter av lärkträdssläktet.

Med den tredje zonen (2 700 m till 3 200 m) växer träden tätare och undervegetationen minskar. Därför har Klippiga bergens norra delar fler skogar än de södra delarna. Hos de senare finns ofta gräs upp till toppen. Nederbörden i denna höjd är ungefär 750 mm årligen. Här lever oftast douglasgran (Pseudotsuga menziesii), coloradogran (Abies concolor) och amerikanska arter av poppelsläktet.

I den översta zonen den högalpina tundran finns små växter som buskar, gräs och blommor. Särskild ofta hittas individer av videsläktet (exempelvis Salix arctica). Hos andra växter kan nämnas ranunkelsläktet (Ranunculus adoneus), binkasläktet (Erigeron simplex), strävbladiga växter (Eritrichum aretioides) och fetbladsväxter (Rhodiola integrifolia) eller olika gräsarter som fjällgröe och tuvtåtel.

visa mindre

Klippiga bergen är en stor bergskedja i västra Nordamerika som går från södra USA upp till Kanada. Klippiga bergens högsta delar är belägna i Colorado i USA, där det finns fler än 100 toppar som når mer än 4 000 meter över havet, exempelvis bergskedjans högsta topp, Mount Elbert, som når cirka 4 400 meter.

Klippiga bergen är den östligaste bergskedjan av Kordiljärerna. I bergskedjan finns betydande nationalparker som till exempel Yellowstone nationalpark och ett stort antal vintersportorter. De amerikanska delstater som har andel av Klippiga bergen kallas ibland Mountain States.

Geografi

Klippiga bergen anses börja vid Rio Grande i New Mexico i USA, där den löper i en nord-sydlig riktning och höjer sig dramatiskt över den omgivande prärien. Den löper längs de västliga delarna av USA upptill Liard River i British Columbia i Kanada i norr. Längre norrut blir den dominerade riktningen mera nordväst-sydöst och övergången mer gradvis. Bergskedjan är omkring 4 800 kilometer lång och den största bredden är ungefär 1 600 kilometer.

Klimat

Klippiga bergen har höglandsklimat och en medeltemperatur på 6 °C. Juli är den varmaste månaden, med en medeltemperatur på 28 °C och januari den kallaste, med en medeltemperatur på -14 °C. Medelnederbörden är 360 mm per år. På sommaren är medeltemperaturen 15 °C och medelnederbörden runt 150 mm. Vintrarna är våta och kalla med en medeltemperatur på -2 °C och en medelnederbörd på 290 mm, i form av snö. Snötäcket kan vara 5 till 6 meter tjock och i enskilda fall ännu tjockare. Under vintern stiger ibland varma vindar från Stilla havet upp till Klippiga bergen. På grund av denna chinook-vind ökar temperaturen plötsligt med 20 till 25 °C. På våren är medeltemperaturen 4 °C och medelnederbörden 107 mm, på hösten 7 °C respektive 66 mm.

Flora och fauna

Vegetationen i Klippiga bergen indelas vanligen i olika höjdzoner. De två lägsta zonerna kännetecknas av sandig mark och nederbörd omkring 500 mm per år. Täta skogar finns sällan och istället växer enskilda träd med tät undervegetation. I dessa regioner finns bland annat olika arter av ensläktet (J. scopulorum och J. monosperma) eller av tallsläktet (till exempel Pinus contorta). Mellan 1 800 m och 2 400 m hittas även olika arter av lärkträdssläktet.

Med den tredje zonen (2 700 m till 3 200 m) växer träden tätare och undervegetationen minskar. Därför har Klippiga bergens norra delar fler skogar än de södra delarna. Hos de senare finns ofta gräs upp till toppen. Nederbörden i denna höjd är ungefär 750 mm årligen. Här lever oftast douglasgran (Pseudotsuga menziesii), coloradogran (Abies concolor) och amerikanska arter av poppelsläktet.

I den översta zonen den högalpina tundran finns små växter som buskar, gräs och blommor. Särskild ofta hittas individer av videsläktet (exempelvis Salix arctica). Hos andra växter kan nämnas ranunkelsläktet (Ranunculus adoneus), binkasläktet (Erigeron simplex), strävbladiga växter (Eritrichum aretioides) och fetbladsväxter (Rhodiola integrifolia) eller olika gräsarter som fjällgröe och tuvtåtel.

visa mindre