Röd ara
Folkmängd
20-50 Thou
Livslängd
40-50 years
Toppfart
56
35
km/hmph
km/h mph 
Vikt
1
2
kglbs
kg lbs 
Längd
81
32
cminch
cm inch 

Röd ara (Ara macao) är en papegoja som lever i regnskog under 1000 meters höjd från Mexiko i norr till Bolivia och Brasilien i söder.

Utseende

Den röda aran har en färggrann fjäderdräkt med rött som dominerande färg och med inslag av gult och blått. Fågeln blir cirka 90 centimteter lång där stjärtfjädrarna utgör mellan hälften och en tredjedel av längden.

Video

Klimatzoner

Röd ara karta över livsmiljö
Röd ara
Public Domain Dedication (CC0)

Vanor och livsstil

Fåglarna, som bildar monogama par för livet, häckar från januari till april och honorna lägger ett eller två ägg per år.

Säsongsmässigt beteende
Fågelläte

Parningsvanor

PARNINGSBETEENDE

Befolkning

Befolkningsantal

Den röda aran anses minska, är utrotad i El Salvador och har försvunnit från stora områden i Centralamerika. Det största hoten är habitatsförlust och husdjurshandel. Arten kategoriseras dock som livskraftig av IUCN eftersom den totala populationen uppskattas till mellan 50 000 och en halv miljon vuxna individer och på grund av att den fortfarande har ett mycket stort utbredningsområde. CITES klassar den röda aran som hotad och förbjuder internationell kommersiell handel med arten. Den röda aran är vanligast i Amazonas.

Coloring Pages

Referenser

1. Röd ara artikel på Wikipedia - https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6d_ara
2. Röd arapå webbplatsen för IUCN:s röda lista - http://www.iucnredlist.org/details/22685563/0
3. Xeno-canto fågelrop - https://xeno-canto.org/702973

Fler fascinerande djur att lära sig om