Familie

Winterkoningen

82 soorten

De winterkoningen (Troglodytidae) of winterkoninkjes zijn een familie van de zangvogels. De naam Troglodytidae (holbewoners) verwijst naar het foerageergedrag in donkere plekjes en holletjes en de bouw van een bolvormig nest met een kleine opening aan de zijkant, dat ook weer op een holletje lijkt.

laat minder zien

De winterkoningen (Troglodytidae) of winterkoninkjes zijn een familie van de zangvogels. De naam Troglodytidae (holbewoners) verwijst naar het foerageergedrag in donkere plekjes en holletjes en de bouw van een bolvormig nest met een kleine opening aan de zijkant, dat ook weer op een holletje lijkt.

laat minder zien