Wyspa

Wyspy Kurylskie

26 gatunek

Kuryle, Wyspy Kurylskie – wulkaniczny archipelag na Oceanie Spokojnym, stanowiący część obwodu sachalińskiego Federacji Rosyjskiej, zlokalizowany pomiędzy japońską wyspą Hokkaido i półwyspem Kamczatka, składający się z 56 wysp o łącznej powierzchni 10 355,61 km².

Geografia

Archipelag składa się z dwóch równoległych łańcuchów wysp: Dużego Łańcucha Kurylskiego (Большая Курильская гряда) o długości 1200 km i Małego Łańcucha Kurylskiego (Малая Курильская гряда) o długości 120 km. Wyspy oddzielone są od siebie Cieśninami Kurylskimi, których jest łącznie 26. Najważniejsze z nich to:

 • Pierwsza Cieśnina Kurylska
 • Czwarta Cieśnina Kurylska
 • Cieśnina Siewiergina
 • Cieśnina Kruzenszterna
 • Cieśnina Diany
 • Cieśnina Bussol
 • Cieśnina Urup
 • Cieśnina Friza
 • Cieśnina Katarzyny
 • Cieśnina Kunaszyrska

Głębokie cieśniny Kruzenszterna i Bussol dzielą Duży Łańcuch na 3 grupy wysp:

 • północną (wyspy Szumszu, Atłasowa (Ałaid), Paramuszyr, Szyrynki, Makanruszy, Awoś, Onekotan, Charimkotan, Czyrinkotan, Ekarma, Szyaszkotan)
 • środkową (wyspy Rajkokie, Matua, Rasszua, Kwitoj, Simuszyr)
 • południową (wyspy Brountona, Czarni Bracia, Urup, Iturup, Kunaszyr)

Mały Łańcuch Kurylski tworzą wyspy Szykotan i grupa Habomai.

Kuryle tworzą typowy łuk wyspowy o genezie tektonicznej. Każda wyspa jest wulkanem bądź jego częścią, w Dużym Łańcuchu jest ponad 160 wulkanów. Powierzchnia wysp jest górzysta, średnia wysokość wysp to 500-1000 m n.p.m. Najwyższa góra Ałaid mierzy 2339 m n.p.m. Równiny znajdują się tylko na wyspie Szumszu i płaskich wyspach Małego Łańcucha.

Klimat umiarkowany morski. Średnia temperatura lutego -6 °C. Temperatury spadają nawet do -25 °C. Średnia temperatura sierpnia 10 °C na północy archipelagu i 17 °C na południu. Średnie roczne opady 1000 mm, z czego 25% w zimie. Na klimat wysp duży wpływ wywiera zimny prąd morski Oja Siwo.

Na większych wyspach jest dużo drobnych rzek i strumieni. Wiele z nich ma silnie zmineralizowane wody. Występuje również mnóstwo małych jezior, niektóre w kraterach wulkanów. Małe wysepki są bezwodne. Gleby głównie wulkaniczne. Występują niewielkie złoża rudy ołowiu, rtęci, złota i miedzi, renu.

Największe miasta: Kurilsk i Siewiero-Kurilsk.

Przyroda

Na Wyspach zanotowano występowanie 992 gatunków roślin naczyniowych należących do 417 rodzajów i stu rodzin, w tym 43 gatunki drzew, 84 gatunki krzewów i 26 gatunków endemitów. Główny składnik flory to gatunki wspólne z Japonią i Sachalinem. Lasy liściaste, iglaste i z udziałem brzozy są zubożałym wariantem lasów z wyspy Hokkaido. Połowa gatunków jest wspólna z Kamczatką. Podszyt w lasach jest słabo rozwinięty, ale obfite są pnącza. Przez południową część wyspy Iturup przechodzi północna granica zasięgu m.in. świerka ajańskiego (Picea jezoensis) i jodły sachalińskiej (Abies sachalinensis). Obfita jest morska roślinność przybrzeżna tworząca podwodne łąki, złożone zwłaszcza z brunatnic.

Poszczególne wyspy są bardzo zróżnicowane pod względem faunistycznym, co jest spowodowane znacznym rozciągnięciem archipelagu na osi północ-południe. Zubożenie świata zwierzęcego następuje szybko od strony Hokkaido. Np. na Kunaszyrze nie ma już kopytnych, wilka i jenota azjatyckiego, na Iturupie brak płazów i gadów, a na Urupie nie występuje większość ssaków, z wyjątkiem lisa i niektórych gryzoni. W głębi lasów, w centrach niektórych wysp żyją wydry i sobole. Stosunkowo bogata jest natomiast awifauna. Ogółem liczy około 170 gatunków ptaków, w tym gniazdujących, np. nurzyk polarny, nurnik ochocki (Cepphus carbo), maskonur złotoczuby, kormoran krasnolicy, nawałniki, szpak rdzawolicy (Agropsar philippensis), muchołówka żółtorzytna (Ficedula zanthopygia), pardwa górska, orzechówka, krzyżodziób, czy dzięcioł czarny. Przelatują tędy m.in. kaczki, gęsi, łabędzie oraz siewki (niektóre gniazdują na akwenach słodkowodnych). Zagrożeniem dla ptaków jest powszechne zbieranie jaj przez mieszkańców.

Gady występują w bardzo małej liczbie gatunków i jedynie na wyspach południowych. Są to głównie jaszczurki i w mniejszym stopniu węże (tylko na Kunaszyrze). W ogromnej obfitości występują meszkowate i komary, co stanowi utrudnienie dla ludzi pracujących w lasach. Na wyspach nie występują pszczoły. Zapylanie dokonuje się dzięki licznym trzmielom.

Ssaki morskie reprezentowane są przez mocno przetrzebione w wyniku rabunkowej eksploatacji uchatki i kałany morskie. Migrują tędy walenie. Z ryb masowo poławiany jest dorsz, halibut, śledź, wachnia, keta, gorbusza, czawycza, nerka, kiżucz i sardelowate. W niewielkim stopniu zbierane są kraby i perłoródkowate.

Na wyspach w części południowej znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat Kurylski i Rezerwat przyrody „Małe Kuryle”

Pokaż mniej

Kuryle, Wyspy Kurylskie – wulkaniczny archipelag na Oceanie Spokojnym, stanowiący część obwodu sachalińskiego Federacji Rosyjskiej, zlokalizowany pomiędzy japońską wyspą Hokkaido i półwyspem Kamczatka, składający się z 56 wysp o łącznej powierzchni 10 355,61 km².

Geografia

Archipelag składa się z dwóch równoległych łańcuchów wysp: Dużego Łańcucha Kurylskiego (Большая Курильская гряда) o długości 1200 km i Małego Łańcucha Kurylskiego (Малая Курильская гряда) o długości 120 km. Wyspy oddzielone są od siebie Cieśninami Kurylskimi, których jest łącznie 26. Najważniejsze z nich to:

 • Pierwsza Cieśnina Kurylska
 • Czwarta Cieśnina Kurylska
 • Cieśnina Siewiergina
 • Cieśnina Kruzenszterna
 • Cieśnina Diany
 • Cieśnina Bussol
 • Cieśnina Urup
 • Cieśnina Friza
 • Cieśnina Katarzyny
 • Cieśnina Kunaszyrska

Głębokie cieśniny Kruzenszterna i Bussol dzielą Duży Łańcuch na 3 grupy wysp:

 • północną (wyspy Szumszu, Atłasowa (Ałaid), Paramuszyr, Szyrynki, Makanruszy, Awoś, Onekotan, Charimkotan, Czyrinkotan, Ekarma, Szyaszkotan)
 • środkową (wyspy Rajkokie, Matua, Rasszua, Kwitoj, Simuszyr)
 • południową (wyspy Brountona, Czarni Bracia, Urup, Iturup, Kunaszyr)

Mały Łańcuch Kurylski tworzą wyspy Szykotan i grupa Habomai.

Kuryle tworzą typowy łuk wyspowy o genezie tektonicznej. Każda wyspa jest wulkanem bądź jego częścią, w Dużym Łańcuchu jest ponad 160 wulkanów. Powierzchnia wysp jest górzysta, średnia wysokość wysp to 500-1000 m n.p.m. Najwyższa góra Ałaid mierzy 2339 m n.p.m. Równiny znajdują się tylko na wyspie Szumszu i płaskich wyspach Małego Łańcucha.

Klimat umiarkowany morski. Średnia temperatura lutego -6 °C. Temperatury spadają nawet do -25 °C. Średnia temperatura sierpnia 10 °C na północy archipelagu i 17 °C na południu. Średnie roczne opady 1000 mm, z czego 25% w zimie. Na klimat wysp duży wpływ wywiera zimny prąd morski Oja Siwo.

Na większych wyspach jest dużo drobnych rzek i strumieni. Wiele z nich ma silnie zmineralizowane wody. Występuje również mnóstwo małych jezior, niektóre w kraterach wulkanów. Małe wysepki są bezwodne. Gleby głównie wulkaniczne. Występują niewielkie złoża rudy ołowiu, rtęci, złota i miedzi, renu.

Największe miasta: Kurilsk i Siewiero-Kurilsk.

Przyroda

Na Wyspach zanotowano występowanie 992 gatunków roślin naczyniowych należących do 417 rodzajów i stu rodzin, w tym 43 gatunki drzew, 84 gatunki krzewów i 26 gatunków endemitów. Główny składnik flory to gatunki wspólne z Japonią i Sachalinem. Lasy liściaste, iglaste i z udziałem brzozy są zubożałym wariantem lasów z wyspy Hokkaido. Połowa gatunków jest wspólna z Kamczatką. Podszyt w lasach jest słabo rozwinięty, ale obfite są pnącza. Przez południową część wyspy Iturup przechodzi północna granica zasięgu m.in. świerka ajańskiego (Picea jezoensis) i jodły sachalińskiej (Abies sachalinensis). Obfita jest morska roślinność przybrzeżna tworząca podwodne łąki, złożone zwłaszcza z brunatnic.

Poszczególne wyspy są bardzo zróżnicowane pod względem faunistycznym, co jest spowodowane znacznym rozciągnięciem archipelagu na osi północ-południe. Zubożenie świata zwierzęcego następuje szybko od strony Hokkaido. Np. na Kunaszyrze nie ma już kopytnych, wilka i jenota azjatyckiego, na Iturupie brak płazów i gadów, a na Urupie nie występuje większość ssaków, z wyjątkiem lisa i niektórych gryzoni. W głębi lasów, w centrach niektórych wysp żyją wydry i sobole. Stosunkowo bogata jest natomiast awifauna. Ogółem liczy około 170 gatunków ptaków, w tym gniazdujących, np. nurzyk polarny, nurnik ochocki (Cepphus carbo), maskonur złotoczuby, kormoran krasnolicy, nawałniki, szpak rdzawolicy (Agropsar philippensis), muchołówka żółtorzytna (Ficedula zanthopygia), pardwa górska, orzechówka, krzyżodziób, czy dzięcioł czarny. Przelatują tędy m.in. kaczki, gęsi, łabędzie oraz siewki (niektóre gniazdują na akwenach słodkowodnych). Zagrożeniem dla ptaków jest powszechne zbieranie jaj przez mieszkańców.

Gady występują w bardzo małej liczbie gatunków i jedynie na wyspach południowych. Są to głównie jaszczurki i w mniejszym stopniu węże (tylko na Kunaszyrze). W ogromnej obfitości występują meszkowate i komary, co stanowi utrudnienie dla ludzi pracujących w lasach. Na wyspach nie występują pszczoły. Zapylanie dokonuje się dzięki licznym trzmielom.

Ssaki morskie reprezentowane są przez mocno przetrzebione w wyniku rabunkowej eksploatacji uchatki i kałany morskie. Migrują tędy walenie. Z ryb masowo poławiany jest dorsz, halibut, śledź, wachnia, keta, gorbusza, czawycza, nerka, kiżucz i sardelowate. W niewielkim stopniu zbierane są kraby i perłoródkowate.

Na wyspach w części południowej znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Rezerwat Kurylski i Rezerwat przyrody „Małe Kuryle”

Pokaż mniej