Laddar...
Lär dig,
Utforska,
Värde
djurrikets storslagna mångfald
Lära sig
Tiger
Intressanta fakta om dagen
Tiger: Tigern är nationaldjur i Indien, Bangladesh, Malaysia och Sydkorea.
Späckhuggare
Intressanta fakta om dagen
Späckhuggare: Späckhuggare attackerar vanligtvis inte människor, men de har fått detta namn på grund av deras förmåga att döda stora djur, till exempel andra valar och sjölejon. De jagar nästan alla djur i havet, i luften ovanför dem eller längs kusten.
Blåval
Intressanta fakta om dagen
Blåval: Blåvalen är det största djuret som någonsin har setts på jorden. Deras tungor är jämförbara med vikten av en elefant, deras hjärtan med vikten av en bil.
Puma
Intressanta fakta om dagen
Puma: Pumor äter vanligtvis bara en eller två gånger i veckan.
Jättepanda
Intressanta fakta om dagen
Jättepanda: Jättepandan kan se klar på natten, och har liknande pupiller som katter.
Our beloved pets are also part of the animal kingdom
Check out our new project Animalia Pets
Check it!
Allt du vill veta om djur
Djur från A till Z
Djur från A till Z
Utforska
ny
populär
utvalda
Utforska
ny
populär
utvalda
Inte alla djur har en svans. Men alla djur har en berättelse
livsmiljö
livsstil och beteende
Taxonomigrupper
bevarandestatus
geografi
kontinenter
livsmiljö
Alla djur. Alla intressanta
Alla djur. Alla intressanta
Djurriket
däggdjur
däggdjur
6352 Arter
fåglar
fåglar
10363 Arter
reptiler
reptiler
4468 Arter
groddjur
groddjur
3424 Arter
blötdjur
blötdjur
4910 Arter
Bevara
Läs mer om utrotningshotade arter i ditt land
utrotningshotad
hotad
utdödad
endemiska
Bevara
Läs mer om utrotningshotade arter i ditt land
utrotningshotad
hotad
utdödad
endemiska