Morświniec białopłetwy

Wygląd

Ciało tego walenia ma charakterystyczny kształt – morświn białopłetwy jest gruby i ma krótką głowę. Ubarwienie podobne do orki – większa część ciała jest ciemnoszara do czarnej z dużą, białą plamą na brzuchu i kilkoma mniejszymi na ogonie i płetwach. Płetwa grzbietowa ustawiona pionowo. Zęby tego morświna są niezwykle małe i łopatkowate; w każdym rowku zębowym znajduje się od 23 do 28 zębów. Osiąga do 239 cm długości i 130 do 200 kg masy ciała.

Dystrybucja

Geografia

Chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Spokojnego i przyległych mórz. Preferuje wody o temperaturze poniżej 18°C.

Morświniec białopłetwy Mapa siedliska
Morświniec białopłetwy Mapa siedliska

Nawyki i styl życia

Jest zwierzęciem bardzo aktywnym. Pływa z dużą prędkością (do 55 km/h), wykonując gwałtowne zwroty. Zanurza się na duże głębokości. Pływa w małych stadach składających się z 2–12 osobników. Takie stada czasami łączą się w duże zgrupowania (notowano do kilku tysięcy osobników).

Pokaż więcej

Morświn Dalla żywi się prawdopodobnie rybami i kałamarnicami.

Jest atakowany głównie przez orki. Na niektórych osobnikach zaobserwowano ślady po atakach rekinów. Morświny białopłetwe bywają często zainfekowane wieloma pasożytami. Do najczęstszych pasożytów płucnych należą nicienie Halocercus dalli oraz Stenurus minor.

Pokaż mniej
Zachowanie sezonowe

Nawyki godowe

ZACHOWANIE GODOWE

Populacja

Zagrożenia ludnościowe

Gatunek nie jest objęty konwencją waszyngtońską. W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii LC (najmniejszej troski). W okolicach Japonii połowy harpunowe oraz przypadkowe zgony poprzez zaplątanie w sieci do połowu łososi przyczyniły się do znacznego zmniejszenia populacji tego gatunku na tamtych terenach.

Coloring Pages

Bibliografia

1. Morświniec białopłetwy artykuł w Wikipedii - https://pl.wikipedia.org/wiki/Mor%C5%9Bwiniec_bia%C5%82op%C5%82etwy
2. Morświniec białopłetwy Na stronie Redlist IUCN - http://www.iucnredlist.org/details/17032/0

Więcej fascynujących zwierząt do poznania