Land

Liechtenstein

271 arter

Liechtenstein, formellt Furstendömet Liechtenstein, är en självständig konstitutionell monarki i Alperna i Centraleuropa, belägen mellan Schweiz och Österrike.

Klimat

Klimatet varierar efter höjden över havet. Nederbörden uppgår normalt till 1 050 till 1 200 millimeter per år men uppe i bergstrakterna kan den stiga upp till 1 800 millimeter. Somrarna är ofta varma och en varm sommardag är det inte ovanligt med över 25 °C, på vintrarna kan temperaturen gå ner till -15 °C.

Växt- och djurliv

Liechtenstein är skogklätt, skogar som till stor del är planterade och fattiga på övriga växter. Djurlivet i skogstrakterna är även fattigt. Uppe på de alpina ängarna, belägna ovanför skogarna och vinbergen finns ett rikt liv av både fauna och flora.

Naturskydd

1989 blev 60 km² bergsområde (ca 37,5 % av Liechtensteins yta) naturskyddat. Det finns även nio mindre naturreservat.

visa mindre

Liechtenstein, formellt Furstendömet Liechtenstein, är en självständig konstitutionell monarki i Alperna i Centraleuropa, belägen mellan Schweiz och Österrike.

Klimat

Klimatet varierar efter höjden över havet. Nederbörden uppgår normalt till 1 050 till 1 200 millimeter per år men uppe i bergstrakterna kan den stiga upp till 1 800 millimeter. Somrarna är ofta varma och en varm sommardag är det inte ovanligt med över 25 °C, på vintrarna kan temperaturen gå ner till -15 °C.

Växt- och djurliv

Liechtenstein är skogklätt, skogar som till stor del är planterade och fattiga på övriga växter. Djurlivet i skogstrakterna är även fattigt. Uppe på de alpina ängarna, belägna ovanför skogarna och vinbergen finns ett rikt liv av både fauna och flora.

Naturskydd

1989 blev 60 km² bergsområde (ca 37,5 % av Liechtensteins yta) naturskyddat. Det finns även nio mindre naturreservat.

visa mindre